Cây Tre việt là loại vật liệu phổ biến, dễ kiếm trên đất nước ta, hiện nay có nhiều xu hướng sản xuất vật liệu tre mang lại hiệu quả kinh tế cao Người dân Việt Nam chắc hẳn không còn xa lạ với những hình ảnh cây tre việt, nhưng dưới đôi bàn tay […]